Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Łubnicepiątek, 7 sierpnia 2020 r.

imieniny: Donata, Kajetan

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice z dnia 24 września 2015 roku

Strona główna » Wybory Parlamentarne » OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice z dnia 24 września 2015 roku

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice z dnia 24 września 2015 roku w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112,   z późniejszymi zmianami) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

 

Siedziba
obwodowej komisji

ds. referendum

1

Beszowa, Grabowa,

Łubnice, Łyczba, Orzelec

Duży, Orzelec Mały,

Przeczów

Centrum Kultury

Łubnice 74

2

Budziska, Czarzyzna,

Rejterówka

Publiczna Szkoła

Podstawowa

Budziska 149

3

Gace Słupieckie, Słupiec,

Szczebrzusz, Zalesie,

Zofiówka

Publiczna Szkoła

Podstawowa

Gace Słupieckie 85

4

Borki, Góra, Wilkowa,

Wolica

Publiczna Szkoła

Podstawowa

Wilkowa 47

- obwód dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum.

- obwód wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego.

Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w terminie do dnia 20 października 2015 r. do Urzędu Gminy.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.)  wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 16 października 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do dnia 10 października 2015 roku.

Uwaga!

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Łubnice pokój nr 3 albo pod nr telefonów: 15 8659221 lub w formie elektronicznej, adres e-mail rw-261202@pkw.gov.pl .

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 października 2015 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Wójt Gminy

mgr inż. Anna Grajko

Informacje o artykule Źródło informacji: Gmina Łubnice. Data utworzenia: 2015-10-03.
Wprowadził do systemu: Tomasz Urbanowicz. Data wprowadzenia: 2015-10-03 06:22:13.
Zatwierdził do publikacji: Leszek Broda. Data publikacji: 2015-10-03 06:22:13.
czytano: 910 razy, id: 674
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-10-03
Nowa wiadomość
Tomasz Urbanowicz

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Gmina Łubnice
Łubnice 66a, 28-232 Łubnice

tel.: 015 8659220, 015 8659236
e-mail: sekretariat@lubnice.eu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łubnice
Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Łubnice 2020