Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Łubnicesobota, 30 maja 2020 r.

imieniny: Feliksa, Ferdynanda

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała: XXVII/118/17, z dnia: 9 lutego 2017

Strona główna » Uchwały Rady Gminy Łubnice » Uchwała: XXVII/118/17, z dnia: 9 lutego 2017

Uchwała numer: XXVII/118/17

Z dnia: 9 lutego 2017

W sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 206 ust. 1 - 4 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa:

  1. plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubnice, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubnice, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;
  2. plan sieci prowadzonych przez Gminę Łubnice klas dotychczasowego publicznego gimnazjum prowadzonych w szkole podstawowej oraz granice obwodu klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Łubnice na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;
  1. projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubnice, od dnia 1 września 2019, który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Skuzy o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III z siedzibą w Łubnicach przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII :

1)      nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa  im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach,

2)      siedziba: Łubnice 62

§ 3.

Publiczne Gimnazjum   im. Wojciecha Skuzy z siedzibą w Łubnicach 62 włącza się do Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Skuzy z siedzibą w Łubnicach 62 na następujących  warunkach:

1)      Szkoła Podstawowa  im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.

2)      kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej Wojciecha Skuzy w Łubnicach rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.

3)      Publiczne Gimnazjum Wojciecha Skuzy w Łubnicach zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 4.

Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łubnice (adres siedziby urzędu), a także  na stronie  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łubnice.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

OPINIA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY - KLIKNIJ

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Gmina Łubnice. Data utworzenia: 2017-02-09.
Wprowadził do systemu: Tomasz Urbanowicz. Data wprowadzenia: 2017-02-14 12:27:13.
Zatwierdził do publikacji: ANMA. Data publikacji: 2017-02-14 12:27:13.
czytano: 982 razy, id: 862
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-04-06
Aktualizacja wiadomości
Tomasz Urbanowicz

2017-02-28
Aktualizacja wiadomości
Tomasz Urbanowicz

2017-02-14
Aktualizacja wiadomości
Tomasz Urbanowicz

2017-02-14
Dodanie załącznika/ załączników
Tomasz Urbanowicz

2017-02-14
Nowa wiadomość
Tomasz Urbanowicz

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Gmina Łubnice
Łubnice 66a, 28-232 Łubnice

tel.: 015 8659220, 015 8659236
e-mail: sekretariat@lubnice.eu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łubnice
Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Łubnice 2020