Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Łubnicepiątek, 26 kwietnia 2019 r.

imieniny: Marii, Marzeny, Marceliny

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ ŁUBNICE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020

Strona główna » Ogłoszenia » REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ ŁUBNICE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020

REGULAMIN

REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ Łubnice

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

NA LATA 2014-2020

 

  1. I. INFORMACJE OGÓLNE

 

  1. 1. Użyte określenia w niniejszym regulaminie oznaczają:

1.1 Wnioskodawca – Gmina Łubnice,

1.2 Projekt – planowane przedsięwzięcie montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łubnice  realizowane przez: Gminę  Łubnice

1.3 OZE - odnawialne źródła energii;

1.4 Uczestnik – osoba fizyczna zamieszkała na terenie Gminy Łubnice posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością (działką wraz z istniejącym budynkiem mieszkalnym, dla którego planowany jest montaż instalacji w ramach projektu) położoną na terenie Gminy Łubnice, dobrowolnie składająca deklarację uczestnictwa w projekcie, spełniająca warunki określone w punkcie V ppkt 1, zakwalifikowana do projektu;

1.5 Zadanie – instalacja planowana w ramach projektu do wykonania u uczestnika projektu;

1.6 IOK – Instytucja Organizująca Konkurs – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego;

1.7 RPO WŚ – Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;

1.8 Zgłoszenie/dokumenty zgłoszeniowe – komplet dokumentów określonych w punkcie VIII ppkt 1 niniejszego Regulaminu, składanych w celu zakwalifikowania do projektu.

2. Nabór zgłoszeń prowadzony jest przez Gminę Łubnice, w celu opracowania przez Gminę Łubnice wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu polegającego na zakupie i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 – efektywna i zielona energia Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014  - 2020 – PROJEKTY PARASOLOWE .

3. Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wysokość dofinansowania dla uczestnika wyniesie do 60% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Katalog kosztów kwalifikowanych jest uszczegółowiony w ogłoszonym konkursie opublikowanym na stronie:  www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl,

4. Okres realizacji projektu, w tym montażu instalacji planowany jest w latach 2018 i 2019. Przy czym okres realizacji może ulec zmianie i uzależniony jest od dokonywanej procedury oceny projektów i podpisywania umów o dofinansowanie na ich realizację przez IOK.

5. Gmina Łubnice zastrzega, że projekt realizowany będzie tylko i wyłącznie w przypadku podpisania z IOK umowy o dofinansowanie na realizację projektu ze środków RPO WŚ, na lata 2014-2020 oraz otrzymania przez Gminę Łubnice dofinansowania na jego realizację.

6. Gmina Łubnice dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Przedstawione warunki mogą ulec zmianie głównie poprzez zmiany ogłoszone przez IOK.

7. Dodatkowe informacje dotyczące naboru i projektu można uzyskać: - osobiście w Urzędzie Gminy w Łubnicach, pok. 8; - telefonicznie pod numerem telefonu 015 8659236 .

===========

Całość w załączniku.

Informacje o artykule Źródło informacji: Gmina Łubnice. Data utworzenia: 2017-09-22.
Wprowadził do systemu: Karolina Kotlarz. Data wprowadzenia: 2017-09-22 10:27:26.
Zatwierdził do publikacji: Karolina Kotlarz. Data publikacji: 2017-09-22 10:27:26.
czytano: 534 razy, id: 938
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-09-28
Aktualizacja wiadomości
Karolina Kotlarz

2017-09-28
Dodanie załącznika/ załączników
Karolina Kotlarz

2017-09-22
Dodanie załącznika/ załączników
Karolina Kotlarz

2017-09-22
Nowa wiadomość
Karolina Kotlarz

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Gmina Łubnice
Łubnice 66a, 28-232 Łubnice

tel.: 015 8659220, 015 8659236
e-mail: sekretariat@lubnice.eu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łubnice
Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Łubnice 2019